top of page

 איתור וליווי זכויות רפואיות לילד 

 זהו שרות שבאמצעותו תוכל לבדוק את זכאות ילדך לקבלת קצבה או מענק חד פעמי מביטוח לאומי,חברות הביטוח והמוסדות השונים,בנוסף השרות מאפשר קבלת מידע לנושא הקצבה או המענק  המשוער המגיע  ופרטים נוספים על אופן מימוש הזכאות 

השירות כולל סיוע וליווי באמצעות מומחים מקצועיים בהליך מימוש הזכויות הרפואיות
ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי,כל הזכויות שמורות למרכז הארצי למימוש זכויות רפואיות

bottom of page