top of page

הפניה לבדיקת איתור זכויות רפואיות 

 זהו שרות שבאמצעותו תוכל לבדוק עבור לקוחותיך את האפשרות  לקבלת קצבה או מענק חד פעמי מביטוח לאומי,חברות הביטוח ומשרד הבטחון,בנוסף השרות מאפשר קבלת מידע ללקוח לנושא הקצבה או המענק  המשוער המגיע לו ופרטים נוספים על אופן מימוש הזכאות 

השירות כולל סיוע וליווי באמצעות מומחים מקצועיים בהליך מימוש הזכויות הרפואיות
 © ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי,כל הזכויות שמורות 

bottom of page