top of page

מנוע חיפוש ואיתור זכויות רפואיות לגימלאי

 זהו שרות שבאמצעותו תוכל כגמלאי לבדוק את זכאותך לקבלת קצבה או מענק חד פעמי מביטוח לאומי,זכויים ממס ההכנסה חברות הביטוח וגמלת סיעוד חודשית ,בנוסף השרות מאפשר קבלת מידע לנושא הקצבה או המענק המשוער המגיע לך ופרטים נוספים על אופן מימוש הזכאות 

השירות כולל סיוע וליווי באמצעות מומחים מקצועיים בהליך מימוש הזכויות הרפואיות
ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי,כל הזכויות שמורות למרכז הארצי למימוש זכויות רפואיות

bottom of page