top of page

מנוע חיפוש ואיתור זכויות רפואיות 

 זהו שרות שבאמצעותו תוכל לבדוק את זכאותך לקבלת קצבה או מענק חד פעמי כתוצאה מתאונה מכלל הגופים ,בנוסף השרות מאפשר קבלת מידע לנושא הקצבה או המענק  המשוער המגיע לכם ופרטים נוספים על אופן מימוש הזכאות 

השירות כולל סיוע וליווי באמצעות מומחים מקצועיים בהליך מימוש הזכויות הרפואיות
ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי,כל הזכויות שמורות למרכז הארצי למימוש זכויות רפואיות

bottom of page