top of page

מנוע חיפוש ואיתור זכויות לנפטר ושארים

 זהו שרות שבאמצעותו תוכלו כיורשים לבדוק את זכאותכם לקבלת קצבה או מענק חד פעמי מביטוח לאומי,זכויים ממס ההכנסה חברות הביטוח וקצבאות חודשיות מכלל הגופים,בנוסף השרות מאפשר קבלת מידע לנושא הקצבה או המענק המשוער המגיע לך ופרטים נוספים על אופן מימוש הזכאות 

השירות כולל סיוע וליווי פרטי באמצעות מומחים מקצועיים בהליך מימוש הזכויות הרפואיות
ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי,כל הזכויות שמורות למרכז הארצי למימוש זכויות רפואיות 

bottom of page